Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty THHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né

Công ty THHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Hàng không/Du lịch

Công ty THHH Du Lịch Biển Đông Mũi Né

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Salary and benefits: will be discussed in the interview