Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương

Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương
Công Ty TNHH Bao Bì Tân Kim Cương

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus
Traing
Transportation