CÔNG TY TNHH BUSINESS SWEDEN VIETNAM

CÔNG TY TNHH BUSINESS SWEDEN VIETNAM

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Chính phủ & NGO

CÔNG TY TNHH BUSINESS SWEDEN VIETNAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Performance based bonus of up to 20% of annual salary
Private international medical insurance cover provided
Company vehicle and driver will organised

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY TNHH BUSINESS SWEDEN VIETNAM