Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát

Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Cơ khí

Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát
Công ty TNHH Cơ Khí Tự Động Hóa Tín Phát

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương + Thưởng + Du lịch hàng năm
Tham gia đẩy đủ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hướng dẫn, đào tạo bài bản, có cơ hội thăng tiến