Công ty TNHH Commude Việt Nam

Công ty TNHH Commude Việt Nam

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Hệ thống CNTT & Thiết bị

Công ty TNHH Commude Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được trợ cấp các chứng chỉ quốc tế phục vụ cho công việc
Làm việc 5 ngày/tuần, Không OT