Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DAIVIET

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DAIVIET

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản phẩm công nghiệp

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DAIVIET

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Annual Bonus (Depend on Company Business Result)
Public holiday and Social, Medical, unemployment Insurance as per Vietnam law
Competitive salary, annual salary increase adjustment