Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Môi Trường Hoa Nam

Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Môi Trường Hoa Nam

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    165 Phù Nghĩa, Phường Hạ Long, TP Nam Định
  • Quy mô

    Ít hơn 10 nhân viên

  • Ngành nghề

    Tư vấn, Môi trường/Xử lý chất thải

Công ty TNHH Công nghiệp và môi trường Hoa Nam hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, tư vấn, lập báo cáo DTM... Địa chỉ VP: 165 Phù Nghĩa, Phường Hạ Long, TP Nam Định Giám đốc đại diện: Ông Vũ Văn Dũng

Công Ty TNHH Công Nghiệp Và Môi Trường Hoa Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng thứ 13,
Được đào tạo các kỹ năng m và chuyên môn
hỗ trợ chi phí nhà trọ, đi lại nếu ở xa, điện thoại