Công ty TNHH Đặng Gia Group

Công ty TNHH Đặng Gia Group

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  Công ty TNHH Đặng Gia Group được thành lập năm 2021 và hiện đang sở hữu chuỗi nhà hàng Nhật Bản Sushi Haru.

  Công ty TNHH Đặng Gia Group

  Video

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Phúc lợi

  Thưởng target hàng tháng
  Đào tạo lên các vị trí khác cao hơn