Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Job Asia

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Job Asia

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Cung cấp nhân lực

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Job Asia

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Lương T13

Khám sức khoẻ

Khám sức khoẻ định kì hằng nằm

Laptop

Cung cấp phương tiện làm việc

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Job Asia