Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công nghiệp Thăng Long Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công nghiệp Thăng Long Hà Nội

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng, Điện/Điện tử

Chuyền ngành xây dựng, thiết kế, giám sát công trình đường dây và TBA

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng công nghiệp Thăng Long Hà Nội

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thỏa thuận