Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Dịch Vụ Lidl & Kaufland (Việt Nam)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lidl & Kaufland (Việt Nam)

9 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Level 3, Viet Nga Building 23 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Ngành nghề

    Hành chánh/Thư ký

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LIDL & KAUFLAND (VIỆT NAM)

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lidl & Kaufland (Việt Nam)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th salary, yearly bonus
Professional, dynamic working environment
Working time 5days/week (from Monday to Friday)