CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Điện/Điện tử

CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên