CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thỏa thuận từ 1300$ trở lên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia BHXH theo quy định
Các chế độ khác theo quy định của Công ty