CÔNG TY TNHH DOUBLE BOND CHEMICAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DOUBLE BOND CHEMICAL VIỆT NAM

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Hoá chất/Hoá sinh

CÔNG TY TNHH DOUBLE BOND CHEMICAL VIỆT NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13 months annual salary guaranteed
Lunch allowance, accident insurance