Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam

Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam

27 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Tự động hóa/Ô tô

.

Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Health care plan to all employee
Company bus provides to all employees
Meal provides to all employee