Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH FRENCH WINE AND FOODS

CÔNG TY TNHH FRENCH WINE AND FOODS

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Thực phẩm & Đồ uống

.

CÔNG TY TNHH FRENCH WINE AND FOODS

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus on holidays and Tet
Visiting and vacationing at least once a year
Gifts for employees on the occasion of birthdays, marriages and births