Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Melvgroup

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Melvgroup

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

  • Liên hệ

    HR Dept

.

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghiệp Melvgroup

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương theo năng lực và thỏa thuận khi phỏng vấn 15 triệu – 30 triệu
Các chế độ về Bảo Hiểm theo Luật hiện hành
Được xét thưởng trong/ sau dự án