Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Giái pháp vật tư

Công ty TNHH Giái pháp vật tư

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Số 41, Đường 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Xuất nhập khẩu, Bán hàng kỹ thuật

MARESO is a global trading company operating in the steel industry, dealing with more than 30 countries with its headquarters in Vietnam and representative offices in Singapore.

Công ty TNHH Giái pháp vật tư

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Commission + monthly bonus + quarterly bonus + year-end bonus + “hot” bonus
Công tác nước ngoài