Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    số 2 phố Núi Voi, phường Trại Chuối , quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Biển Và Thương Mại M&t

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương thưởng mỗi tháng, quý, năm