Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN

CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN
CÔNG TY TNHH GMO-Z.com FINANCIAL SYSTEM VN

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập hấp dẫn, lên đến $3000
Hỗ trợ 100% chi phí học tiếng Nhật 1 kèm 1 với giáo viên người Nhật
Cơ hội lớn để sang Nhật làm việc lâu dài trong một tập đoàn về fintech lớn hàng đầu ở Nhật