CÔNG TY TNHH HANKOOK TIRE

CÔNG TY TNHH HANKOOK TIRE

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  CÔNG TY TNHH HANKOOK TIRE

  Video

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

  Phúc lợi

  Annual leave: Comply with Vietnam Labor Law
  Training opportunities: Will be trained by company more
  According to company’s regulations