Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH HANLIM VINA

CÔNG TY TNHH HANLIM VINA

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Xây dựng

CÔNG TY TNHH HANLIM VINA

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Có cơ hội tham gia các khóa học đào tạo về chuyên môn tại Hàn Quốc để trở thành cán bộ quản lý của
Chế độ đãi ngộ khác phù hợp với khả năng và công sức đóng góp của nhân viên công ty.
Có cơ hội gắn bó, phát triển bản thân, làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và hiện đại