Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)

Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

  • Liên hệ

    Ms. Hang

Hyundai E&C Vina Song Gia Co., Ltd. established on 12 - Mar - 2007, base on the Investment Licence with 100% Korean invested capital, we are a member of Hyundai Motor Group. Our company is "Song Gia Golf Resort with Golf Course 27 holes, Song Gia Suited by Hyundai Hotel with 60 rooms and Service Residence Tower with 78 rooms ", we promised to develop Haiphong to become one of standardzation city.

Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)
Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Competition salary
Lunch, Professional environment working condition, promote opportunities
Shuttle bus from conference center (Hai Phong)

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty TNHH Hyundai E&C Vina Sông Giá (Formerly Song Gia Golf Resort)