CONG TY TNHH IEMC GLOBAL

CONG TY TNHH IEMC GLOBAL

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

CONG TY TNHH IEMC GLOBAL

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước
Được tham dự các buổi tập huấn nội bộ, chia sẻ kỹ năng tư vấn, review công việc
Khuyến khích đóng góp về ý tưởng, công ty luôn đón nhận và tạo điều kiện triển khai, khen thưởng