Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH IOSG

CÔNG TY TNHH IOSG

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

CÔNG TY TNHH IOSG

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Performance Bonus (Year – End),
Social insurance, health insurance, unemployment insurance.
Full salary for probation & Insurance package.