Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Cong ty tnhh KD sports

Cong ty tnhh KD sports

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Dệt may/Da giày

Cong ty tnhh KD sports

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng thứ 13