Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kế toán/Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng sau mùa kiểm toán
Tham gia tiệc và Tea break cùng toàn thể công ty
Đưa đón tận nơi khi làm việc cùng kiểm toán viên