CÔNG TY TNHH KNIGHTS ENGINEERING (VIETNAM)

CÔNG TY TNHH KNIGHTS ENGINEERING (VIETNAM)

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Cơ khí/Máy móc/Thiết bị công nghiệp

CÔNG TY TNHH KNIGHTS ENGINEERING (VIETNAM)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Consider salary increase based on actual capacity and work efficiency each quarter.
Full Labor Law regimes (health insurance, social insurance, unemployment insurance)