Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Littlelives Việt Nam

Công Ty TNHH Littlelives Việt Nam

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    186 Tran Quang Khai, Tan Dinh, Quan 1, HCM
  • Ngành nghề

    Giáo dục/Đào tạo, IT - Phần mềm

LittleLives is a fast growing technology company with a vision to enable technology to revolutionize the education industry. After establishing our foothold in the Singapore market, LittleLives is setting its sights on the global market to spread the LittleLives Dream: ‘Love Educators. Connect schools. Modernise Education.’ Are you interested in working for a company that helps thousands of preschool educators and children everyday? Would you like to be part of a movement to revolutionise preschool education in Singapore and around the world? LittleLives is Singapore's No. 1 preschool management system. We're looking to expand People Team to Vietnam! LittleLives là một công ty về công nghệ thông tin đang trên đà phát triển nhanh. LittleLives được xây dựng với một tầm nhìn sử dụng công nghệ để cách mạng hóa ngành giáo dục. Sau khi đặt nền tảng và gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Singapore, LittleLives muốn tiếp tục đưa tầm nhìn và giấc mơ của mình ra thị trường quốc tế: “Trân trọng nghề giáo. Kết nối trường học. Hiện đại hoá giáo dục ‘. Bạn có muốn làm việc cho một công ty mà mọi ngày đều giúp hàng ngàn trường mầm non và trẻ em? Bạn có muốn trở thành một phần của phong trào cách mạng hóa giáo dục mầm non ở Singapore và trên toàn thế giới? LittleLives là hệ thống Quản lý Trường mẫu giáo Số 1 của Singapore. Và chúng tôi đang tìm kiếm để mở rộng đội ngũ nhân viên của mình tại Việt Nam!

Công Ty TNHH Littlelives Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Get competitive salary
Gain valuable experience to start up a business in a new market
Have opportunity to build and lead your own project