Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH MacDermid Performance Solutions

Công ty TNHH MacDermid Performance Solutions

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Hóa học/Hóa sinh

Công ty TNHH MacDermid Performance Solutions

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Receive bonuses, incentive following the Regulation / Policy of MacDermid global group
Join full insurance benefits following the Labor Code Vietnam
Join technique / language training with foreign expert