Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH MTV Cảng Tổng Hợp Quốc Tế Nghi Sơn

Công Ty TNHH MTV Cảng Tổng Hợp Quốc Tế Nghi Sơn

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng
Video
Phúc lợi

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Vận chuyển/Giao nhận

  • Liên hệ

    Lê Thị Hà

.

Công Ty TNHH MTV Cảng Tổng Hợp Quốc Tế Nghi Sơn