Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây

Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    HR. Dept. 107B Truong Dinh Street, Ward 6, District 3, HCM City
  • Ngành nghề

    Y tế/Chăm sóc sức khỏe

https://westcoastinternational.com/ https://maplehealthcare.net/ https://sianclinic.com/

Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây

Video

Phúc lợi

Year-end bonus
Social insurance, Health insurance, Unemployment Insurance and other benefits according to the labor
Annual company outing trip