Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây

Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ Y tế/Chăm sóc sức khỏe

https://westcoastinternational.com/ https://maplehealthcare.net/ https://sianclinic.com/

Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây
Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây

Video

Phúc lợi

Year-end bonus
Social insurance, Health insurance, Unemployment Insurance and other benefits according to the labor
Annual company outing trip

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty TNHH MTV Chăm Sóc Sức Khỏe Bờ Biển Tây