Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam

10 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    Tòa CT3 The Pride, Phúc La, La Khê, Hà Đông
  • Ngành nghề

    Tư vấn

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng Lễ, Tết, sự kiện,...
Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty
Hưởng toàn bộ quyền lợi chế độ của người lao động sau khi kí hợp đồng chính thức