VietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt NamVietnamWorks - Nền tảng tuyển dụng, việc làm, tra cứu lương & tư vấn nghề nghiệp hàng đầu Việt Nam
VietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.comVietnamWorks inTECH - việc làm IT trên VietnamWorks.com
Tất cả danh mục
Nhà tuyển dụng
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam

10 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Kỹ thuật xây dựng/Cơ sở hạ tầng

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng

Thưởng Lễ, Tết, sự kiện,...

Đào tạo

Tham gia các chương trình đào tạo của Công ty

Du lịch

Hưởng toàn bộ quyền lợi chế độ của người lao động sau khi kí hợp đồng chính thức

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt nam