Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam

8 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    25-99 nhân viên

  • Ngành nghề

    Bán hàng kỹ thuật, QA/QC, Bảo trì/Sửa chữa

.

Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Micro Precision Calibration Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th payment
Premium healthcare plan for you
12 days full pass leave a year