Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

  • Liên hệ

    HR Dept.

South East Asia Shipyard member of the Piriou Group We are based in Ho Chi Minh City with two locations:  Ben Luc since 2006  Nha Be since 2008 01/06/2015: become Pirou Vietnam Co. Seas objective is to build medium aluminum and/or steel ships (Tug boats, Trawlers, Dredger, Passenger ship, Patrol vessel) with high value added and European standards at competitive prices.

Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam
Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam

Video

Phúc lợi

Yearly bonus
Healthcare insurance for Manager and their family
24 annual leaves

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại Công Ty TNHH MTV Piriou Việt Nam