CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NHSG THƯƠNG TÍN (SACOMBANK - SBA)

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NHSG THƯƠNG TÍN (SACOMBANK - SBA)

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Quy mô

    100-499 nhân viên

  • Lĩnh vực

    Tài Chính

  • Liên hệ

    HR Department

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NHSG THƯƠNG TÍN (SACOMBANK-SBA) 66 Hòa Mã, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội http://sacombank-sba.com.vn/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: SACOMBANK-SBA trở thành đơn vị khai thác Kho bãi hàng đầu tại Việt Nam. Đến năm 2020 sẽ trở thành Công ty Quản Lý Nợ & Khai Thác Tài Sản lớn nhất Việt Nam và thị trường Đông Dương. NÉT VĂN HÓA, TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH: Văn hóa: Ngoài việc hành xử theo văn hóa chung của Sacombank, SACOMBANK-SBA còn xây dựng cho mình những nét văn hóa đặc thù, đó là xây dựng những giá trị cốt lõi cho Công ty trong quá trình hoạt động. Đó là: Sự chuyên nghiệp và luôn đổi mới: SACOMBANK-SBA khẳng định tính chuyên nghiệp và luôn đổi mới là nền tảng bảo đảm thành công trong mọi họat động tại công ty. Sự chuyên nghiệp và đổi mới được thể hiện qua tính chuẩn mực của từng sản phẩm dịch vụ, cung cách giao tiếp. Tư duy đột phá và tạo sự khác biệt: SACOMBANK-SBA nhận thức rằng tư duy đột phá và tạo sự khác biệt là yếu tố quyết định sự trường tồn. Vì vậy, Công ty luôn xây dựng văn hóa lấy tư duy đột phá làm nền tảng tạo nên sự khác biệt trong quá trình phát triển. Thân thiện và cởi mở: SACOMBANK-SBA xây dựng một đội ngũ nhân viên thân thiện và cởi mở, bảo đảm sự phát triển công ty luôn lấy khách hàng làm mục tiêu hướng tới, mở rộng các mối quan hệ. Đề cao giá trị đạo đức và nhân văn: SACOMBANK-SBA đề cao giá trị đạo đức và nhân văn, xem đây là yếu tố không thể thiếu đối với tất cả nhân viên và tập thể. Khi thực thi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, toàn thể nhân viên luôn trung thành với những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cao nhất. Kết nối sự đoàn kết: Tập thể SACOMBANK-SBA luôn là một khối đoàn kết, thống nhất trong một môi trường năng động và đa chiều. Tầm nhìn: Hướng đến một Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản chuyên nghiệp, chất lượng, bảo đảm họat động an toàn kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, dẫn đầu trên thị trường quản lý nợ và khai thác tài sản trong nước và khu vực Đông Dương. Sứ mệnh: SACOMBANK-SBA cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu và giá trị gia tăng cho khách hàng; mang lại sự thịnh vượng cho nhân viên; tối ưu hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu; đồng thời thực thi một cách có trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NHSG THƯƠNG TÍN (SACOMBANK - SBA)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Theo Quy định của Công ty

Vị trí đang tuyển dụng 
(0 việc làm)

Tất cả địa điểm
Công việc mỗi trang: 20
Công ty hiện không tuyển dụng.

Công ty hiện không tuyển dụng.

Trang chủViệc làmViệc làm tại CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NHSG THƯƠNG TÍN (SACOMBANK - SBA)