CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Liên hệ

    Human Resources Department

.

CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG SỐ QUỐC TẾ IDM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Mức lương thương lượng
Theo quy định của công ty