Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Ngân hàng

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Lương tháng 13, lương kinh doanh
Định kỳ hàng năm
Định kỳ hàng năm