CONG TY TNHH MTV YZA LANG

CONG TY TNHH MTV YZA LANG

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    88 Dương Quang Đông, Khóm 3, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

  • Liên hệ

    Bùi Khắc Điền

www.yzalang.com

CONG TY TNHH MTV YZA LANG

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Hiệu quả công việc
Đào tạo nội bộ
Thư viện trung tâm