Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
CÔNG TY TNHH MVC & CO

CÔNG TY TNHH MVC & CO

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

CÔNG TY TNHH MVC & CO

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Team building, Company trip
Professional environment
Working time: 8 AM ~ 5:15 PM from Monday to Friday.