Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc Tế Và Du Học Dominic

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc Tế Và Du Học Dominic

6 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Giáo dục/Đào Tạo

CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ VÀ DU HỌC DOMINIC đang tuyển dụng vị trí sau

Công Ty TNHH Ngoại Ngữ Quốc Tế Và Du Học Dominic

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập hấp dẫn: 14-25Tr/tháng – Xét tăng lương 06 tháng/lần
Lương cơ bản cao, “bảo hiểm xã hội” đầy đủ
Được cấp thêm các ngày nghỉ phép có hưởng lương đều đặn hàng tháng