Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam

Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Địa chỉ

    LOT X1-X4, ROAD NO. 10B & 12B, LOT U12-U15, ROAD NO. 10BND, 12B&14B THE EXPANDED HOA KHANH INDUSTRIAL ZONE, LIEN CHIEU DISTRICT, DANANG CITY, VIETNAM

TC MOTOR Vietnam Co., Ltd. a subsidiary of Tan Chong Motor Holdings, a leading Malaysian Group of Companies, specialized in manufacturing, assembly and distribution of multiple brands of automobiles in Vietnam market. TC MOTOR Vietnam Co., Ltd. has been founded since 2006 under the name Tanda Motor Co., Ltd. which was a joint-venture between TCIE (Labuan) Pty. Ltd (Malaysia) and Danang Automobile mechanical and electrical Equipment Co., (DAMECO). In 2011, TANDA MOTOR Co., Ltd. was changed to TC MOTOR Vietnam Co., Ltd. with 100% capital owned by Tan Chong group. TC MOTOR Vietnam Co., Ltd. is seeking talented and highly motivated candidates to join our workforce to build international standard working environment to develop our business and contribute to expanding automotive industry in Vietnam.

Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam
Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Được hưởng thưởng năm phù hợp với kết quả kinh doanh của cá nhân và của cả công ty
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định