Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Quang Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Quang Minh

4 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    IT - Phần mềm

.

Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Và Dịch Vụ Quang Minh

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Bonus based on the business result & personal achievement
Annual health check
3 basic insurance, travel allowance, 12 annual leave/year, vacation,...