CÔNG TY TNHH PREFORMED LINE PRODUCTS (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH PREFORMED LINE PRODUCTS (VIỆT NAM)

2 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Điện/Điện tử

CÔNG TY TNHH PREFORMED LINE PRODUCTS (VIỆT NAM)

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Insurance, national holidays: according to Vietnamese labour law.