CÔNG TY TNHH PTGROUP

CÔNG TY TNHH PTGROUP

3 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Thời trang/Trang sức

CÔNG TY TNHH PTGROUP
CÔNG TY TNHH PTGROUP
CÔNG TY TNHH PTGROUP
CÔNG TY TNHH PTGROUP
CÔNG TY TNHH PTGROUP
CÔNG TY TNHH PTGROUP

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thu nhập cạnh tranh
Đầy đủ các chính sách theo quy định
Môi trường trẻ và năng động