Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Sài Gòn STEC

Công ty TNHH Sài Gòn STEC

16 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

Công ty TNHH Sài Gòn STEC

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Salary Review, company allowance bonus
Training and Development
Transportation Support