Vietnamworks.com - Job Search, career and employment in Vietnam
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Auxpro

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Auxpro

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Ngành nghề

    Sản Xuất

.

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Auxpro

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Có đánh giá tăng lương. Thưởng theo năng lực.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Tham gia team building và du lịch hàng năm