CÔNG TY TNHH SNB-REACT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SNB-REACT VIỆT NAM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

CÔNG TY TNHH SNB-REACT VIỆT NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

13th month salary & Benefit sharing scheme.
Training opportunities (internal, external, overseas)
Holidays gifts (Solar New Year, Lunar New Year, Victory Day, International Labor Day, National Day)