CÔNG TY TNHH SONG ANH HÀ NAM

CÔNG TY TNHH SONG ANH HÀ NAM

1 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Dịch vụ lưu trú/Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

CÔNG TY TNHH SONG ANH HÀ NAM

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng theo kết quả kinh doanh
Tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước