CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

5 lượt theo dõi

Về chúng tôi
Vị trí đang tuyển dụng

Về chúng tôi

  • Lĩnh vực

    Sản xuất

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN CHC VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Video

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Công ty chưa cập nhật video giới thiệu.

Phúc lợi

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng khích lệ công việc vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm
Tham gia BHXH từ tháng thử việc
Du lịch hằng năm